Cartref
Cwsmeriaid
Cysylltu
English

Croeso i orchardweb
Cynllunio gwefannau i fusnesau bach ers 1997

 

Rydym yn cynllunio ac yn cyhoeddi gwefannau ar y rhyngrwyd ar gyfer busnesau bach a chanolig am bris rhesymol. Lleolwyd ein busnes yn Llandeilo ger Caerfyrddin, Rhydaman, Llanelli ac Abertawe.

Rydym yn gwybod fod cael gwefan wedi ei chynllunio i'ch busnes yn gallu fod yn broces frawychus. Dyna pam rydym yn ceisio ei wneud mor hawdd ac sy'n bosib ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydym yn cymryd yr amser i esbonio mewn iaith syml yr opsiynau sydd ar gael iddynt.

Rydym yn ceisio adeiladu perthynas gyda'n cleientiaid fel eu bod yn dod i'n adnabod ac yn gwybod eu bod yn gallu dibynnu arnom. Tystiolaeth o hyn yw'r ffaith ein bod yn dal i wneud gwaith ar gyfer cleientiaid sydd wedi bod gyda ni ers i ni ddechrau y busnes yn 1997.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwefan wedi'i chynllunio, ffoniwch ni neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu. Rydym yn edrych ymlaen i glywed oddi wrthych.

 

 

orchardweb Ysgoldy Goch, Manordeilo, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7BS
Ffôn 01558 824300 Ebost orchard@orchardweb.co.uk