Yn Gwasanaethu/Serving
Llandeilo, Dyffryn Cennen, Llanfihangel Aberbythych, Llangathen, Manordeilo & Salem

 

Home
About Us
Constitution
Membership Application Form
News
Minutes
Forthcoming Events
Photo Gallery
Links

 

 

 

 

 

 

 

Area map

 

The Llandeilo and District Civic Trust Society is an independently run branch of the Civic Trust for Wales. The Civic Trust for Wales seeks to improve the quality of life for all, in the places where we live and work, by encouraging community action, good design, sustainable development, conserving and developing the built and historic environments, through partnership with: local government, business, industry and voluntary sectors, to bring about the regeneration of urban and rural communities.

We are pleased to announce the recent formation of the Llandeilo and District Civic Trust Society. The new Society will embrace a wider area than that covered by the former Llandeilo Civic Trust, thus extending the numerous benefits of its work to outlying districts which will now be represented for the first time. If you would like to know more about the aims and aspirations of the Trust, or would be interested in helping our work by becoming a member, we need to hear from you, be it through the medium of Welsh or English.

Yr ydym yn falch iawn i gyhoeddi gwybodaeth ddiweddar Cymdeithas Ymddiriedolaeth Ddinesig Llandeilo a’r Cylch. Bydd y Gymdeithas newydd yn cynnwys ardal fwy eang nag Ymddiriedolaeth Ddinesig Llandeilo ddiwethaf, felly fe fydd yn estyn buddion ei gwaith i ardaloedd cylchynol, a byddant yn cael eu cynrychioli am y tro cyntaf. Os hoffech chi wybod mwy am nodau a dyheadau yr Ymddiriedolaeth, neu os hoffech chi ein helpu yn ein gwaith ac ymuno gyda ni fel aelod, mae angen i ni glywed gennych chi, trwy gryfrwng y Saesneg neu’r Gymraeg.

*Rydym yn ymddiheuro fod ddim rhagor o'r wefan hon yn y Gymraeg. Rydym yn gobeithio y bydd rhagor o dudalennau Gymraeg i'w cael yn y dyfodol.

 

Llandeilo Bridge
King Street Llandeilo

Southern approach to Llandeilo

King Street, Llandeilo

 


Web hosting donated by